thông tin gói

High Availability Cloud Servers

BizCloud Servers nâng cao hiệu suất hoạt động, tối ưu chi phí cho máy chủ Cloud nâng cao tính khả dụng và không phiền phức

MỞ RỘNG QUY MÔ MÁY CHỦ THEO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

Với Virtual Private Cloud chất lượng cao của BizCloud Servers, bạn có thể mở rộng quy mô kinh doanh một cách nhanh chóng mà không phải lo lắng về hạ tầng hệ thống máy chủ. Bạn chỉ việc tập trung vào xây dựng công nghệ và giá trị kinh doanh cốt lõi của mình, chúng tôi sẽ đảm nhiệm phần chi phí đầu tư (Capex) và hỗ trợ hoàn toàn cho hạ tầng đám mây riêng của bạn.

ƯU ĐIỂM CỦA PLATFORM BIZCLOUD: VIRTUAL PRIVATE CLOUD

BẢNG GIÁ VIRTUAL PRIVATE CLOUD

Bán chạy
Biz-Small-1
360,000
VNĐ/ Tháng (*)
 • vCPU 01
 • RAM 01 GB
 • SSD 40GB + 100GB
 • IPv4 Wan 01
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Tặng 30GB Backup
Biz-Small-2
450,000
VNĐ/ Tháng
 • vCPU 01
 • RAM 02 GB
 • SSD 40GB
 • IPv4 Wan 01
 • Bandwidth: Không giới hạn
Biz-Small-4
630,000
VNĐ/ Tháng
 • vCPU 01
 • RAM 04 GB
 • SSD 40GB
 • IPv4 Wan 01
 • Bandwidth: Không giới hạn
Biz-Medium-2
540,000
VNĐ/ Tháng
 • vCPU 02
 • RAM 02 GB
 • SSD 40GB
 • IPv4 Wan 01
 • Bandwidth: Không giới hạn
Bán chạy
Biz-Medium-4
1,000,000
VNĐ/ Tháng
 • vCPU 02
 • RAM 04 GB
 • SSD 40GB + 200GB
 • IPv4 Wan 01
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Tặng 100GB Backup
Biz-Medium-8
1,080,000
VNĐ/ Tháng
 • vCPU 02
 • RAM 08 GB
 • SSD 40GB
 • IPv4 Wan 01
 • Bandwidth: Không giới hạn
Biz-Large-4
890,000
VNĐ/ Tháng
 • vCPU 04
 • RAM 04 GB
 • SSD 40GB
 • IPv4 Wan 01
 • Bandwidth: Không giới hạn
Biz-Large-8
1,250,000
VNĐ/ Tháng
 • vCPU 04
 • RAM 08 GB
 • SSD 40GB
 • IPv4 Wan 01
 • Bandwidth: Không giới hạn
Biz-Large-16
1,970,000
VNĐ/ Tháng
 • vCPU 04
 • RAM 16 GB
 • SSD 40GB
 • IPv4 Wan 01
 • Bandwidth: Không giới hạn
Biz-Large-24
2,690,000
VNĐ/ Tháng
 • vCPU 04
 • RAM 24 GB
 • SSD 40GB
 • IPv4 Wan 01
 • Bandwidth: Không giới hạn
Bán chạy
Biz-Extra-16
2,690,000
VNĐ/ Tháng
 • vCPU 08
 • RAM 16 GB
 • SSD 40GB + 400GB
 • IPv4 Wan 01
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Tặng 100GB Backup
Biz-Extra-24
3,030,000
VNĐ/ Tháng
 • vCPU 08
 • RAM 24 GB
 • SSD 40GB
 • IPv4 Wan 01
 • Bandwidth: Không giới hạn
Biz-Extra-32
3,750,000
VNĐ/ Tháng
 • vCPU 08
 • RAM 32 GB
 • SSD 40GB
 • IPv4 Wan 01
 • Bandwidth: Không giới hạn

CHI PHÍ ADD-ON TÀI NGUYÊN VPC

Lượng tài nguyên tối thiểu cho 1 lần Add-on
vCPU
Lượng tài nguyên tối thiểu cho 1 lần Add-on
4 vCPU
RAM
Lượng tài nguyên tối thiểu cho 1 lần Add-on
8GB
SSD Storage
Lượng tài nguyên tối thiểu cho 1 lần Add-on
100 GB
IP Public
Lượng tài nguyên tối thiểu cho 1 lần Add-on
1 IP

kiến trúc tổng thể

TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA VIRTUAL PRIVATE CLOUD

Custom Built Fully Managed Private Cloud

Doanh nghiệp sẽ đạt lợi ích lớn nhất khi tự xây dựng một hệ thống cloud riêng biệt cho mình, được tùy chỉnh, tự quản lý và kiểm soát tất cả dữ liệu. Đặc biệt, doanh nghiệp được tùy chỉnh hoàn toàn chỗ đặt tại DataCenter hoặc tại On-Premise mà không cần quá lo lắng về chi phí đầu tư (CAPEX).

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DEDICATED PRIVATE CLOUD

BẢNG GIÁ DEDICATED PRIVATE CLOUD

DELL EMC R440 8x2.5"
DELL-DPC-ENT1

Intel Xeon : 1 x 4210 (2.2GHz/10-core/20T)

19,800,000 VNĐ/Tháng

 • Node 
 • CPU 
 • RAM 
 • STORAGE 
 • BANDWIDTH INTERNET 
 • DATASTRANSFER 
 • IP PUBLIC
 • TRAFFIC LOCAL VM-VM 
 • 3 Nodes
 • 236 vCPU
 • 514GB RAM
 • 7TB SSD
 • 1 Gbps
 • Unlimited
 • 10 IP
 • 10 Gbps
ĐĂNG KÝ NGAY
- Tạm tính Overcommit CPU là 6
- Tổng máy chủ ảo (VM) có thể tạo là: 58 VM (4 vCPU - 8GB RAM)

DELL EMC R540 8x3.5"
DELL-DPC-ENT2

Intel Xeon : 1 x 4214 (2.2GHz/12-core/24T)

24,600,000VNĐ/Tháng

 • Node 
 • CPU 
 • RAM 
 • STORAGE 
 • BANDWIDTH INTERNET 
 • DATASTRANSFER 
 • IP PUBLIC
 • TRAFFIC LOCAL VM-VM 
 • 3 Nodes
 • 282 vCPU
 • 514GB RAM
 • 20TB SAS HDD
 • 1 Gbps
 • Unlimited
 • 20 IP
 • 10 Gbps
ĐĂNG KÝ NGAY
- Tạm tính Overcommit CPU là 6
- Tổng máy chủ ảo (VM) có thể tạo là: 64 VM (4 vCPU - 8GB RAM)

DELL EMC R740 16x2.5"
DELL-DPC-ENT3

Intel Xeon : 2 x 4210 (2.2GHz/10-core/20T)

32,200,000VNĐ/Tháng

 • Node 
 • CPU 
 • RAM 
 • STORAGE 
 • BANDWIDTH INTERNET 
 • DATASTRANSFER 
 • IP PUBLIC
 • TRAFFIC LOCAL VM-VM 
 • 3 Nodes
 • 470 vCPU
 • 856GB RAM
 • 14TB SSD
 • 1 Gbps
 • Unlimited
 • 20 IP
 • 10 Gbps
ĐĂNG KÝ NGAY
- Tạm tính Overcommit CPU là 6
- Tổng máy chủ ảo (VM) có thể tạo là: 107 VM (4 vCPU-8GB RAM)

DELL EMC R740XD 12x3.5"
DELL-DPC-ENT4

Intel Xeon : 2 x 4214 (2.2GHz/12-core/24T)

34,000,000/Tháng

 

 • Node 
 • CPU 
 • RAM 
 • STORAGE 
 • BANDWIDTH INTERNET 
 • DATASTRANSFER 
 • IP PUBLIC
 • TRAFFIC LOCAL VM-VM 
 • 3 Nodes
 • 566 vCPU
 • 1028GB RAM
 • 43TB SAS HDD
 • 1 Gbps
 • Unlimited
 • 20 IP
 • 10 Gbps
ĐĂNG KÝ NGAY
- Tạm tính Overcommit CPU là 6
- Tổng máy chủ ảo (VM) có thể tạo là: 128 VM (4 vCPU-8GB RAM)

HPE DL360 GEN10 8SFF
HPE-DPC-ENT1

Intel Xeon : 1 x 4210 (2.2GHz/10-core/20T)

19,800,000 VNĐ/Tháng

 • Node 
 • CPU 
 • RAM 
 • STORAGE 
 • BANDWIDTH INTERNET 
 • DATASTRANSFER 
 • IP PUBLIC
 • TRAFFIC LOCAL VM-VM 
 • 3 Nodes  
 • 236 vCPU
 • 514GB RAM
 • 7TB SSD
 • 1 Gbps  
 • Unlimited  
 • 20 IP  
 • 10 Gbps  
ĐĂNG KÝ NGAY
- Tạm tính Overcommit CPU là 6
- Tổng máy chủ ảo (VM) có thể tạo là: 58 VM (4 vCPU - 8GB RAM)

HPE DL380 GEN10 12LFF
HPE-DPC-ENT2

Intel Xeon : 1 x 4216 (2.1GHz/16-core/32T)

29,200,000 VNĐ/Tháng

 • Node 
 • CPU 
 • RAM 
 • STORAGE 
 • BANDWIDTH INTERNET 
 • DATASTRANSFER 
 • IP PUBLIC
 • TRAFFIC LOCAL VM-VM 
 • 3 Nodes  
 • 360 vCPU
 • 686GB RAM
 • 36TB SAS HDD
 • 1 Gbps  
 • Unlimited  
 • 20 IP  
 • 10 Gbps  
ĐĂNG KÝ NGAY
- Tạm tính Overcommit CPU là 6
- Tổng máy chủ ảo (VM) có thể tạo là: 85 VM (4 vCPU - 8GB RAM)

113MTQ-563CB 8 x 2.5" (FS R440)
SuperMicro-DPC-ENT1

Intel Xeon : 1 x 4214 (2.2GHz/12-core/24T)

18,800,000 VNĐ/Tháng

 • Node 
 • CPU 
 • RAM 
 • STORAGE 
 • BANDWIDTH INTERNET 
 • DATASTRANSFER 
 • IP PUBLIC
 • TRAFFIC LOCAL VM-VM 
 • 3 Nodes  
 • 282 vCPU
 • 342GB RAM
 • 7TB SSD  
 • 1 Gbps  
 • Unlimited  
 • 20 IP  
 • 10 Gbps  
ĐĂNG KÝ NGAY
- Tạm tính Overcommit CPU là 6
- Tổng máy chủ ảo (VM) có thể tạo là: 42 VM (4 vCPU - 8GB RAM)

SYS-1029U-TR4 10 x 2.5" (FS R640)
SuperMicro-DPC-ENT2

Intel Xeon : 2 x 4210 (2.2GHz/10-core/20T)

28,600,000 VNĐ/Tháng

 • Node 
 • CPU 
 • RAM 
 • STORAGE 
 • BANDWIDTH INTERNET 
 • DATASTRANSFER 
 • IP PUBLIC
 • TRAFFIC LOCAL VM-VM 
 • 3 Nodes  
 • 470 vCPU
 • 856GB RAM
 • 14TB SSD
 • 1 Gbps  
 • Unlimited  
 • 20 IP  
 • 10 Gbps  
ĐĂNG KÝ NGAY
- Tạm tính Overcommit CPU là 6
- Tổng máy chủ ảo (VM) có thể tạo là: 107VM (4 vCPU-8GB RAM)

ƯU ĐIỂM CỦA PLATFORM BIZCLOUD: DEDICATED PRIVATE CLOUD

KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA DEDICATED PRIVATE CLOUD

TẠI SAO NÊN DÙNG PRIVATE CLOUD?

Về chi phí

Đầu tư, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng tại chỗ của doanh nghiệp đòi hỏi một nguồn vốn đáng kể, trong khi chi phí của các trung tâm dữ liệu hyperscale có thể trở thành “vật cản” khi doanh nghiệp phát triển và mở rộng. Với việc triển khai private cloud, bản thân doanh nghiệp sẽ nắm được khả năng kiểm soát tối đa trong khi giảm chi phí đầu tư tương lai lẫn chi phí vận hành hàng ngày.

Về hiệu suất bảo mật

Chuyển cơ sở hạ tầng hiện có lên cloud không có nghĩa là doanh nghiệp phải ngừng hoạt động các máy chủ đang sử dụng chung. Với giải pháp private cloud của BizCloud Servers, doanh nghiệp sẽ luôn có nguồn tài nguyên được đảm bảo, dữ liệu được bảo mật, và doanh nghiệp sẽ có thể duy trì website cũng như các ứng dụng vận hành với tốc độ nhanh nhất.

 

Về nhân sự

Khi chọn một giải pháp private cloud, doanh nghiệp sẽ ít nhiều lo lắng đến những khó khăn mà bộ phận IT gặp phải khi cập nhật công nghệ mới. BizCloud cung cấp các lựa chọn đa dạng gồm những công nghệ hàng đầu ngành điện toán đám mây, bởi chúng tôi hiểu, chọn công nghệ phù hợp với đội ngũ nhân viên của mình chính là cách giữ hiệu suất công việc cũng như sự hài lòng của họ cao hơn.

Về kinh doanh

Khi thiết lập private cloud, doanh nghiệp sẽ được đảm bảo về độ tin cậy và tính liên tục trong quá trình cài đặt, giảm thiểu rủi ro về độ trễ, mất điện và thời gian chết gây ra các gián đoạn. Với các tài nguyên được đảm bảo, dự phòng đầy đủ và đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ 24/7 thì doanh nghiệp sẽ hoạt động trơn tru còn khách hàng thì luôn cảm thấy hài lòng.

Về mạng lưới

Giờ đây, doanh nghiệp đã có thể kết nối những server riêng tới hệ thống private cloud của chính doanh nghiệp thông qua đặc tính private networking của BizCloud. Chỉ bằng một bước đơn giản, doanh nghiệp sẽ tăng kết nối nội bộ mà không cần kết nối với mạng bên ngoài hoặc thậm chí là internet. Thiết lập lai này giúp doanh nghiệp vừa tiết kiệm chi phí vừa an toàn.

TẠI SAO CHỌN BIZCLOUD SERVERS

Bizcloud Servers cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp dưới dạng “Chìa khoa trao tay“, cho phép doanh nghiệp tự do mở rộng quy mô và tùy chỉnh cơ sở hạ tầng hệ thống ảo chính xác theo yêu cầu của mình. 

BizCloud Servers còn mang đến khả năng cung cấp phần cứng nhanh nhất để thay thế ngay các cụm Private cloud của doanh nghiệp, vì chúng tôi cũng là nhà cung cấp phần cứng máy chủ đầy đủ nhất hiện nay, với website maychuchinhhang.com

Chạy trên những máy chủ hàng đầu thị trường

BizCloud mang đến một mức giá cạnh tranh trên thị trường, nhưng khách hàng luôn an tâm về phần cứng. Bởi tất cả các giải pháp Private Cloud của BizCloud Servers đều chạy trên máy chủ của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như DellEMC, HPe, Lenovo và Supermicro với bộ xử lý Intel Xeon mới nhất. Chúng tôi cũng sử dụng các mạng vật lý riêng biệt để lưu trữ và truy cập Internet nhằm đảm bảo hiệu suất tốt nhất cho khách hàng của mình.

Tài nguyên được đảm bảo

Từ các loại cấu hình, số lượng máy chủ và các gói lưu trữ private cloud, cho tới bộ nhớ và kết nối mạng, các tài nguyên trong môi trường private cloud của doanh nghiệp đều được BizCloud Servers đảm bảo, không để các server bị quá tải để doanh nghiệp có toàn quyền kiểm soát việc phân bổ và sử dụng chúng.

Tích hợp mạng 40Gbps

Bên cạnh các phần cứng đến từ những công ty dẫn đầu thế giới về công nghệ, BizCloud cũng tích hợp mạng 40Gbps với các Data Center đạt chuẩn Tier III nổi tiếng tại VN như FPT, VNPT, Viettel, CMC… đảm bảo với cam kết SLA 99,99% uptime cho doanh nghiệp.

Kiến trúc tổng thể của nền tảng Bizcloud Server