Giải pháp

Các giải pháp

SD-WAN

Cơ sở hạ tầng mạng cũ của bạn phức tạp làm tốn nhiều thời gian và tiền bạc ? Bạn muốn có giải pháp mang đến giá trị gia tăng...

Nền tảng lưu trữ cho trung tâm dữ liệu của Western Digital

Nền tảng lưu trữ cho trung tâm dữ liệu của Western Digital

Giới thiệu chung: Thế giới kỹ thuật số tiếp tục mở rộng theo cấp số nhân để phục vụ cho các khái niệm Big Data, Fast Data, …. Western Digital có danh mục đầy đủ cho các nền tảng lưu trữ, server và được thiết kế để phát triển mạnh về hiệu suất cũng như những yêu cầu khắc khe nhất. Danh mục sản phẩm tổng quát của Western Digital: Danh mục sản phẩm của Western Digital dành cho các doanh nghiệp: Với doanh nghiệp, Western Digital có: -          Ultrastar ® Drive: đĩa cứng HDD và SSD -          Ultrastar ® ME: giải pháp mở rộng bộ nhớ RAM bằng SSD (SSD as RAM) -          Ultrastar ® Data: hệ thống mở rộng dung lượng lưu trữ -          Ultrastar ® Server: tùy chọn cấu hình cho server lưu trữ. Ultrastar Drive: Với Ultrastar Drive, Western Disgital có dải sản phẩm Hard Disk HDD và SSD....

Page 1 of 2 1 2

Nên đọc.

Trending.