DỊCH VỤ TOÀN DIỆN VÀ NHANH CHÓNG NHẤT

Bất kể ngành của bạn (dịch vụ tài chính, quản trị, chăm sóc sức khỏe, phân phối quy mô lớn, ngân hàng hoặc lưu trữ dữ liệu y tế, v.v.), CSD Group sẽ cung cấp cho bạn sự hỗ trợ tuyệt đối kể cả việc kết hợp với đội ngũ kỹ thuật đa quốc gia. Nhóm toàn cầu của chúng tôi bao gồmTechnical Account Managers, Key Account Managers, Solutions Architects and Engineers. Họ sẽ cung cấp cho bạn sự hỗ trợ toàn diện về kỹ thuật và chiến lược, cũng như giải quyết nhanh chóng các sự cố không lường trước được.

Technical Account Manager

Người quản lý tài khoản kỹ thuật đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng của khách hàng Doanh nghiệp luôn đang hoạt động bình thường và cũng chịu trách nhiệm theo dõi thường xuyên các giải pháp BizCloud.

Người đại diện này sẽ làm việc với bạn hàng ngày để giúp bạn tận dụng tối đa các tài nguyên của mình. Họ cũng sẽ giúp bạn hoàn thành dự án của mình và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng của BizCloud Service.

Hàng tháng, họ sẽ lập một báo cáo hoạt động. Thông qua Portal bạn cũng có thể kiểm tra chéo và theo dõi sát sao việc tối ưu hoá tài nguyên của mình.

Người quản lý tài khoản kỹ thuật cũng sẽ cung cấp cho bạn các đề xuất trong quá trình đánh giá thường xuyên của bạn, cùng với bản tóm tắt hoạt động và tính năng mới.

Cuối cùng, nếu bạn yêu cầu hỗ trợ nâng cao hoặc chuyên gia, họ có thể tập hợp một hoặc nhiều chuyên gia cho bạn (kiến trúc sư, chuyên gia bảo mật, v.v.).

Pre- sales Engineer

Pre- sales Engineer – người sẽ xem xét và cùng quý khách đưa ra các giải pháp tối ưu nhất với bất kỳ yêu cầu nào của quý công ty, đội ngũ này là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, đã được kiểm chứng qua các dự án đã tham gia đưa ra giải pháp cũng như trực tiếp process triển khai.
Để thuận tiện nhất cho quý khách và CSD Group, bạn có thể chỉ định cụ thể đích danh một Pre-sales Engineer của chúng tôi. Bằng cách này, chúng ta sẽ có cơ hội xây dựng một kế hoạch rõ ràng gồm lộ trình chung và các giai đoạn được thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu hoạt động của quý khách hàng.

Events and Trainning – Sự kiện và đào tạo

Trong một năm làm việc, bạn có thể gặp gỡ các chuyên gia của chúng tôi tại các webinar, buổi gặp mặt và các sự kiện như Workshop BizCloud. Những sự kiện như thế này là cơ hội tuyệt vời để thảo luận về các dịch vụ của chúng tôi và tìm hiểu cách bạn có thể tích hợp chúng vào cơ sở hạ tầng của mình. Bạn có thể xem danh sách các sự kiện của chúng tôi và đăng ký tại đây.

Chúng tôi cũng có thể tổ chức các hội thảo, cũng như đào tạo riêng, được thiết kế riêng, tạiBizCloud hoặc tại công ty của bạn.

Hỗ trợ kỹ thuật

Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống hỗ trợ với bốn cấp độ ưu tiên, để tối ưu hóa cách chúng tôi theo dõi các yêu cầu hỗ trợ của bạn.

Bằng cách này, chúng tôi cũng có thể thực hiện hành động càng sớm càng tốt. Hệ thống này giúp chúng tôi nhanh chóng phát hiện mức độ hỗ trợ kỹ thuật cần thiết, để chúng tôi có thể đảm bảo cho bạn mức độ hài lòng cao nhất của khách hàng.

Ví dụ: một yêu cầu được gửi trong một sự kiện không lường trước được ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của bạn được đánh giá là mức ưu tiên tối đa. Một nhóm nghiên cứu sẽ được tổ chức bởi Giám đốc tài khoản kỹ thuật. Sau đó, họ sẽ điều phối các hành động giữa các nhóm của chúng tôi, để chúng tôi có thể bắt đầu và chạy lại dịch vụ của bạn nhanh nhất có thể.

Hỗ trợ này được cung cấp 24/7 cho tất cả các dịch vụ của CSD Group. Các kỹ sư của chúng tôi cũng có thể được liên hệ qua điện thoại và thông qua phiếu hỗ trợ.

Các mức độ đáp ứng của dịch vụ Service level objectives (SLO)

CSD Group làm việc chăm chỉ để xử lý các sự cố trong các khung thời gian sau:

  Ưu tiên Mô tả Mục tiêu * Giá tham khảo
Thời gian xử lý Mức độ 1 (P1) Một sự cố ảnh hưởng đến tính sẵn sàng của tất cả hoặc hầu hết các dịch vụ – tác động rất  xấu đến vận hành hệ thống thương mại khách hàng. Ba mươi (30) phút Click
Mức độ 2 (P2) Sự cố ảnh hưởng đến một phần dịch vụ – tác động nghiêm trọng hoặc đáng kể đối với khách hàng Sáu mươi (60) phút Click
Mức độ 3 (P3) Sự cố dẫn đến dịch vụ xuống cấp – ảnh hưởng vừa phải đối với khách hàng Bốn (4) giờ Click
Mức độ 4 (P4) Yêu cầu hỗ trợ hoặc tư vấn – tác động tối thiểu cho khách hàng Tám (8) giờ Click

 

Khi phiếu yêu cầu xử lý sự cố được mở, và mức độ ưu tiên khách hàng đủ điều kiện, sau đó CSD Group xác nhận và xử lý.

*: Đây không phải là thời gian mà CSD Group cam kết xử lý xong sự cố.
Là thời gian mà đội phản ứng nhanh của CSD Group bắt đầu tiếp nhận và đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự cố.
Tuỳ vào tình trạng thực tế, đội ngũ kỹ sư sẽ báo cáo về thời gian dự kiến hoàn thành công việc cho các cấp lãnh đạo liên quan.