ĐỘI HỖ TRỢ TINH NHUỆ - THỜI GIAN ĐÁP ỨNG TỐI ƯU 24/7

Không chỉ là một chuyên gia, cả một đội kỹ sư chuyên nghiệp sẵn sàng phản ứng tất cả các yêu cầu của quý khách, bất kể mức độ nghiêm trọng nào khi xảy ra.

Tài khoản quản lý tập trung – Account Manager

Khi bạn đăng ký một dịch vụ, đội Bussiness support sẽ luôn làm việc chặt chẽ với Account Manager để hỗ trợ bạn. Đóng vai trò như một xương sống thực sự cho sự phát triển của bạn và hỗ trợ bạn trong việc bám sát thúc đẩy các vấn đề của bạn đi đến kết quả tốt nhất. Họ nắm được chi tiết tất cả các nội dung mà hợp đồng đã ký kết với CSD Group, các yêu cầu cụ thể của bạn sẽ được đáp ứng phù hợp với điều khoản hợp đồng.
Chuyên gia đặc cách này được chỉ định cho bạn và sẽ giúp bạn xây dựng sự liên kết chiến lược giữa CSD Group và sự phát triển của công ty bạn.

Pre- sales Engineer

Pre- sales Engineer – người sẽ xem xét và cùng quý khách đưa ra các giải pháp tối ưu nhất với bất kỳ yêu cầu nào của quý công ty, đội ngũ này là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, đã được kiểm chứng qua các dự án đã tham gia đưa ra giải pháp cũng như trực tiếp process triển khai.
Để thuận tiện nhất cho quý khách và CSD Group, bạn có thể chỉ định cụ thể đích danh một Pre-sales Engineer của chúng tôi. Bằng cách này, chúng ta sẽ có cơ hội xây dựng một kế hoạch rõ ràng gồm lộ trình chung và các giai đoạn được thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu hoạt động của quý khách hàng.

Giới thiệu

Pre- sales Engineer – người sẽ xem xét và cùng quý khách đưa ra các giải pháp tối ưu nhất với bất kỳ yêu cầu nào của quý công ty, đội ngũ này là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, đã được kiểm chứng qua các dự án đã tham gia đưa ra giải pháp cũng như trực tiếp process triển khai.
Để thuận tiện nhất cho quý khách và CSD Group, bạn có thể chỉ định cụ thể đích danh một Pre-sales Engineer của chúng tôi. Bằng cách này, chúng ta sẽ có cơ hội xây dựng một kế hoạch rõ ràng gồm lộ trình chung và các giai đoạn được thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu hoạt động của quý khách hàng.

Hệ thống ưu tiên phục vụ các Yêu cầu

Để đảm bảo tính hỗ trợ nhất quán, tối ưu hóa cho gói dịch vụ này, một hệ thống ưu tiên của chúng tôi giúp chúng tôi thu thập thông tin chính xác về bản chất các yêu cầu của bạn, để chúng tôi có thể hành động phù hợp với mức độ nghiêm trọng của chúng.
Và bạn cũng có thể sử dụng hệ thống hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi để theo dõi tiến độ xử lý các yêu cầu kỹ thuật của mình..

Các mức độ đáp ứng của dịch vụ Service level objectives (SLO)

CSD Group làm việc chăm chỉ để xử lý các sự cố trong các khung thời gian sau:

  Ưu tiên Mô tả Mục tiêu * Giá tham khảo
Thời gian xử lý Mức độ 1 (P1) Một sự cố ảnh hưởng đến tính sẵn sàng của tất cả hoặc hầu hết các dịch vụ – tác động rất  xấu đến vận hành hệ thống thương mại khách hàng. Ba mươi (30) phút Click
Mức độ 2 (P2) Sự cố ảnh hưởng đến một phần dịch vụ – tác động nghiêm trọng hoặc đáng kể đối với khách hàng Sáu mươi (60) phút Click
Mức độ 3 (P3) Sự cố dẫn đến dịch vụ xuống cấp – ảnh hưởng vừa phải đối với khách hàng Bốn (4) giờ Click
Mức độ 4 (P4) Yêu cầu hỗ trợ hoặc tư vấn – tác động tối thiểu cho khách hàng Tám (8) giờ Click

 

Khi phiếu yêu cầu xử lý sự cố được mở, và mức độ ưu tiên khách hàng đủ điều kiện, sau đó CSD Group xác nhận và xử lý.

*: Đây không phải là thời gian mà CSD Group cam kết xử lý xong sự cố.
Là thời gian mà đội phản ứng nhanh của CSD Group bắt đầu tiếp nhận và đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự cố.
Tuỳ vào tình trạng thực tế, đội ngũ kỹ sư sẽ báo cáo về thời gian dự kiến hoàn thành công việc cho các cấp lãnh đạo liên quan.